Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil
Počet společenstev: 5
Brachythecio rivularis-Cratoneuretum
vegetace vápnitých lesních pramenišť s převahou mechorostů
podrobnosti
Carici flavae-Cratoneuretum filicini
slatinná pěnovcová prameniště
podrobnosti
Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
vegetace narušovaných podmáčených stanovišť s ostřicí převislou
podrobnosti
Junco inflexi-Menthetum longifoliae
bazifilní vegetace vlhkých narušovaných půd s mátou dlouholistou
podrobnosti
Salici purpureae-Myricarietum germanicae
křoviny židoviníku německého na štěrkových lavicích v říčních nivách
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Salicion elaeagno-daphnoidis, Salici purpureae-Myricarietum germanicae, Lycopodo europaei-Cratoneurion commutati, Brachythecio rivularis-Cratoneuretum, Caricion davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Junco inflexi-Menthetum longifoliae, Carici pendulae-Eupatorietum cannabini
Počet fotografií: 1–7 z 7
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist