Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Salix hastata L. (vrba hrotolistá (vrba šípová))

Čeleď Salicaceae (vrbovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formananofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňsubalpínský stupeň
Vegetace
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC1r (?)
ZajímavostPřestože je výskyt vrby hrotolisté v ČR omezen jen na několik málo lokalit, není dosud zákonem chráněna.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo33
kontinentalita77
vlhkost66
půdní reakce77
živiny44

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 13.4.2021

    TOPlist