Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–21 z 21
verze pro mobil
Počet společenstev: 9
Agrostio caninae-Caricetum diandrae
mezotrofní rašeliniště s boreálními ostřicemi
podrobnosti
Angelico sylvestris-Cirsietum palustris
acidofilní vlhké louky s pcháčem bahenním
podrobnosti
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae
vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
podrobnosti
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
podrobnosti
Carici echinatae-Sphagnetum
přechodová rašeliniště s nízkými ostřicemi
podrobnosti
Caricion canescenti-nigrae
mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky
podrobnosti
Caricion davallianae (eu)
podrobnosti
Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii
minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
podrobnosti
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae
karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Agrostio caninae-Caricetum diandrae, Sphagno-Caricion canescentis, Carici echinatae-Sphagnetum, Angelico sylvestris-Cirsietum palustris
Počet fotografií: 1–21 z 21
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist