Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Senecio hercynicus Herborg (starček hercynský)

Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodunažka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květučerven, červenec, srpen
Výškový stupeňpodhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCarpino-Fagetea, Alnetum incanae, Fagion sylvaticae, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Galio rotundifolii-Abietetum albae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieSenecio: starček - z lat. - po odkvětu zbělá (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo44
kontinentalita77
vlhkost66
půdní reakcexx
živiny88

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist