Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Sesleria caerulea (L.) Ard. (pěchava vápnomilná)

Čeleď Poaceae (lipnicovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduobilka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u země (?)
Doba květubřezen, duben, květen
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří
VegetaceSorbo-Fagion sylvaticae, Cephalanthero damasonii-Fagetum sylvaticae, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, Bromo pannonici-Festucion pallentis, Poo badensis-Festucetum pallentis, Diantho lumnitzeri-Seslerion, Carici humilis-Seslerietum caeruleae, Minuartio setaceae-Seslerietum caeruleae, Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae, Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae (?)
Biotopskála/suť/zeď/lom, sekundární trávník, les, suchý trávník
Původnostpůvodní (?)
EtymologieSesleria: pěchava, slov. ostrevka - L. Sesler, benátský lékař, zemřel 1785 (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo33
kontinentalita22
vlhkost44
půdní reakce99
živiny33

Další fotografie: Sesleria

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

    TOPlist