Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Silene vulgaris (Moench) Garcke (silenka nadmutá (měchýřnatka nadmutá))

Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen, září
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceCalamagrostion villosae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Trollio altissimi-Geranietum sylvatici, Salicion elaeagno-daphnoidis, Salicetum elaeagno-purpureae, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Carici fritschii-Quercetum roboris, Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris, Asplenion cuneifolii, Asplenietum cuneifolii, Melandrio rubri-Phleetum alpini, Nardion strictae, Thesio alpini-Nardetum strictae, Nardo strictae-Agrostion tenuis, Sileno vulgaris-Nardetum strictae (?)
Biotopsekundární trávník, křoviny, les, louka, suchý trávník, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
EtymologieSilene: silenka - a) z řec. seléné = měsíc: rozvíjí se v noci b) sialon = slina: některé druhy mají lepkavé stonky c) Sílénos = průvodce boha Dionýsa, Bakcha - prý byl uslintaný, pokrytý slinami d) z řec. sielilizó = mydlím: oddenek některých druhů ve vodě pění (Šmíd 2002)
ZajímavostKvěty silenky nadmuté vylučují hojně nektaru. Opylují je noční motýli.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo88
teploxx
kontinentalitaxx
vlhkost44
půdní reakce77
živiny44

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 26.11.2021

    TOPlist