Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Sorbus torminalis (L.) Crantz (jeřáb břek (břek))

Čeleď Rosaceae (růžovité) (?)Další informace
BOTANY.cz, Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodumalvice (?)Rozšíření druhuČR
Životní formamakrofanerofyt (MFf): strom, nanofanerofyt (NFf): keř (?)
Doba květukvěten, červen
Výškový stupeňpahorkatiny
VegetacePrimulo veris-Carpinetum betuli, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Quercion petraeae (?)
Biotoples, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieSorbus: jeřáb, slov. jarabina, mukyňa, brakyňa - původně jen oskeruše a) z lat. Sorbus = srb b) z kelt. sorb = trpký c) z lat. sorbeo = srkám, polykám šťávu - souvisí s arab. šerbet, sorbet = druh limonády (Šmíd 2002)
ZajímavostPerspektivní dřevina pro výsadby v biokoridorech, větrolamech a jiných ochranných výsadbách.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teplo77
kontinentalita44
vlhkost44
půdní reakce77
živiny44

    Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 5.8.2021

    TOPlist