Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Teucrium chamaedrys L. (ožanka kalamandra)

Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Garlo, Google Scholar
Typ plodutvrdka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formachamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?)
Doba květučervenec, srpen, září, říjen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří
VegetacePrunion fruticosae, Prunetum fruticosae, Violo hirtae-Cornetum maris, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Erysimo diffusi-Agrostietum capillaris, Carici humilis-Seslerietum caeruleae, Koelerio macranthae-Stipetum joannis, Astragalo exscapi-Crambetum tatariae, Cirsio pannonici-Seslerietum caeruleae, Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati (?)
Biotopsekundární trávník, louka, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin, cesta nebo její okraj
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieTeucrium: ožanka, slov. hrdobarka - v řeč. teukrion = nějaká léčivá rostlina, kterou prý objevil trójský hrdina Teucros (Šmíd 2002)
ZajímavostOddenek ožanky kalamandry vyhání každoročně dvě generace olistěných stonků, z nichž jen druhá dospívá až do květu.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo77
teplo66
kontinentalita44
vlhkost22
půdní reakce88
živiny11

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

    TOPlist