Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Trientalis europaea L. (sedmikvítek evropský)

Čeleď Primulaceae (prvosenkovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formageofyt (Gf): bylina s cibulemi/hlízami/oddenky (?)
Doba květukvěten, červen, červenec
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceCalamagrostion villosae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, Salicion silesiacae, Pado borealis-Sorbetum aucupariae, Salicetum lapponum, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo, Adenostylo alliariae-Pinetum mugo, Vaccinio-Piceetea, Piceion abietis, Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Polytricho communis-Molinietum caeruleae, Festuco supinae-Nardetum strictae, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli (?)
Biotopslatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, alpínské bezlesí, les, louka
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieTrientalis: sedmikvítek, slov. sedmokvietok - z lat. triens = třetina: listy jsou v třetině lodyhy (Šmíd 2002)
ZajímavostRostlina se rozmnožuje hlavně vegetativně pomocí výběžků.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teplo55
kontinentalita77
vlhkostxx
půdní reakce33
živiny22

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

      TOPlist