Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Vaccinium myrtillus L. (borůvka (brusnice borůvka))

Čeleď Ericaceae (vřesovcovité) (?)Další informace
Biolib, Florius, Botanika.borec.cz, Garlo, Google Scholar
Typ plodubobule (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formachamaefyt (Chf): bylina/nízká dřevina - viz nápověda (?)
Doba květuduben, květen, červen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceJunco trifidi-Empetretum hermaphroditi, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Piceo abietis-Sorbetum aucupariae, Roso pendulinae-Pinetea mugo, Pinion mugo, Dryopterido dilatatae-Pinetum mugo, Piceo abietis-Alnetum glutinosae, Luzulo-Fagion sylvaticae, Luzulo-Abietetum albae, Vaccinio myrtilli-Abietetum albae, Quercetea robori-petraeae, Quercion roboris, Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum roboris, Vaccinio-Piceetea, Dicrano-Pinion sylvestris, Cladino-Pinetum sylvestris, Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris, Asplenio cuneifolii-Pinetum sylvestris, Piceion abietis, Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, Soldanello montanae-Piceetum abietis, Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris, Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Vaccinio-Pinetum montanae, Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis, Oxycocco-Sphagnetea, Sphagnion magellanici, Vaccinio uliginosi-Pinetum mugo, Festuco supinae-Nardetum strictae, Genisto pilosae-Vaccinion, Calamagrostio arundinaceae-Vaccinietum myrtilli, Festuco supinae-Vaccinietum myrtilli, Pteridietum aquilini (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, slatiniště/přechod. rašeliniště/vrchovistě, skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí, vřesoviště, les, paseka/lesní světlina
Původnostpůvodní (?)
EtymologieVaccinium: brusnice, borůvka, vlochyně, slov. brusnica, čučoriedka - v lat. nějaká rostlina, ze které se vyrábělo barvivo, asi borůvka nebo brusinka - asi z Vaccinium a to z bacca = bobule (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Tys mi vším, má lásko!... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo55
teploxx
kontinentalita55
vlhkostxx
půdní reakce22
živiny33

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 28.2.2023

    TOPlist