Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang. (kýchavice bílá Lobelova)

Čeleď Melanthiaceae (kýchavicovité) (?)Další informace
Biolib, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květučervenec, srpen
Výškový stupeňpahorkatiny, podhůří, hory, subalpínský stupeň
VegetaceMulgedio-Aconitetea, Calamagrostion villosae, Sphagno compacti-Molinietum caeruleae, Crepido conyzifoliae-Calamagrostietum villosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salicion silesiacae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Salicetum lapponum, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Dryopterido filicis-maris-Athyrion distentifolii, Daphno mezerei-Dryopteridetum filicis-maris, Adenostylo alliariae-Athyrietum distentifolii, Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, Swertietum perennis, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae, Rumicion alpini, Rumicetum alpini (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, alpínské bezlesí, sekundární trávník, les, louka
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieVeratrum: kýchavice - a) z lat. verus = pravý, ater = černý: pravý, tj. léčivý je jen černý oddenek b) vere = doopravdy, ater = černý c) verare = mluvit pravdu: prášek zu kořene nebo semen nutí ke kýchání, to bylo znakem pravdy už od starověku (Šmíd 2002)

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 7.5.2023

    TOPlist