Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–48 z 54
verze pro mobil
Počet společenstev: 11
Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii
slaniska s ostřicí žitnou
podrobnosti
Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti
brakické rákosiny s kamyšníkem přímořským
podrobnosti
Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae
vegetace vlhkých půd s merlíkem sivým a lebedou rozprostřenou
podrobnosti
Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae
vegetace vlhkých půd s merlíkem slanomilným
podrobnosti
Chenopodion rubri (eu)
podrobnosti
Cypero-Spergularion salinae (eu)
podrobnosti
Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri
vegetace říčních náplavů s vlhkomilnými merlíky a rdesny
podrobnosti
Puccinellietum limosae
zblochancová slaniska
podrobnosti
Salicornion prostratae (eu)
podrobnosti
Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae
solničková slaniska
podrobnosti
Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae
subhalofilní vegetace nízkých jednoletých bylin
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Verbenion supinae, Veronico anagalloidis-Lythretum hyssopifoliae, Bidentetea tripartitae, Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri, Chenopodion rubri, Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae, Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae, Astero pannonici-Bolboschoenetum compacti, Crypsietea aculeatae, Cypero-Spergularion salinae, Heleochlo��tum schoenoidis, Thero-Salicornietea strictae, Salicornion prostratae, Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae, Puccinellietum limosae, Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii
Počet fotografií: 1–48 z 54
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist