Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Vincetoxicum hirundinaria Medik. (tolita lékařská)

Čeleď Asclepiadaceae (toješťovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ ploduměchýřek (?)Rozšíření druhuČR
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňnížiny, pahorkatiny, podhůří, hory
VegetaceEuphorbio cyparissiae-Robinion pseudoacaciae, Melico transsilvanicae-Robinietum pseudoacaciae, Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris, Carici fritschii-Quercetum roboris, Quercion petraeae, Sorbo torminalis-Quercetum, Genisto pilosae-Quercetum petraeae, Festuco-Pinion sylvestris, Festuco-Pinetum sylvestris, Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae (?)
Biotopsekundární trávník, les, suchý trávník, lesní lem/okraj křovin
Původnostpůvodní (?)
EtymologieVincetoxicum: tolita, klejicha, slov. luskáč - z lat. vinco = přemáhám, toxicus = jed: užívala se jako protijed při otravách a při uštknutí hadem (Šmíd 2002)
ZajímavostKvětomluva: Dej si na mne pozor.... více
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo66
teplo55
kontinentalita55
vlhkost33
půdní reakce77
živiny33

      Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

      TOPlist