Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
sdílet
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Viola biflora L. (violka dvoukvětá)

Čeleď Violaceae (violkovité) (?)Další informace
Biolib, Wikipedie, Florius, Google Scholar
Typ plodutobolka (?)Rozšíření druhuČR, svět
Životní formahemikryptofyt (Hkf): bylina - obnovovací pupeny u zeměPodzemní orgányCLO-PLA
Doba květukvěten, červen, červenec, srpen
Výškový stupeňhory, subalpínský stupeň
VegetaceElyno-Seslerietea, Agrostion alpinae, Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris, Mulgedio-Aconitetea, Violo sudeticae-Deschampsietum cespitosae, Bupleuro longifoliae-Calamagrostietum arundinaceae, Salici silesiacae-Betuletum carpaticae, Adenostylion alliariae, Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae, Salicetum lapponum, Laserpitio archangelicae-Dactylidetum glomeratae, Montio-Cardaminetea, Swertio perennis-Dichodontion palustris, Crepido paludosae-Philonotidetum seriatae, Swertietum perennis, Cardaminetum opicii, Bartsio alpinae-Caricetum nigrae (?)
Biotopmokřad/břeh vodních toků a nádrží, prameniště, skála/suť/zeď/lom, alpínské bezlesí, les
Původnostpůvodní (?)
Červený seznamC4a (?)
EtymologieViola: fialka, violka - z řec. ion, iolon (Šmíd 2002)
Ellenbergovy indikační hodnoty (?)
světlo44
teplo33
kontinentalita44
vlhkost66
půdní reakce77
živiny66

    Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

    TOPlist