Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 1–21 z 21
verze pro mobil
Počet společenstev: 8
Euphorbio-Quercetum
teplomilné bazifilní doubravy na mělkých suchých půdách
podrobnosti
Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae
panonské tvrdé luhy nížinných řek s jasanem úzkolistým
podrobnosti
Lathyro collini-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách středních a severních Čech
podrobnosti
Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis
bazifilní dubový řídkoles na mělkých suchých půdách severní části Panonské oblasti
podrobnosti
Primulo veris-Carpinetum betuli
panonské dubohabřiny
podrobnosti
Quercetum pubescenti-roboris
panonské sprašové doubravy
podrobnosti
Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae
vlhké nivní trnkové křoviny
podrobnosti
Violo hirtae-Cornetum maris
teplomilné dřínové křoviny
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Violo hirtae-Cornetum maris, Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae, Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae, Carpinion betuli, Primulo veris-Carpinetum betuli, Quercetea pubescentis, Quercion pubescenti-petraeae, Lathyro collini-Quercetum pubescentis, Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, Euphorbio-Quercetum, Aceri tatarici-Quercion, Quercetum pubescenti-roboris
Počet fotografií: 1–21 z 21
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist