Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 97–144 z 300
verze pro mobil
Počet druhů: 115zobrazit vybrané
Achillea nobilis
řebříček sličný
podrobnosti
Achillea pannonica
řebříček panonský
podrobnosti
Alcea rosea
topolovka růžová
podrobnosti
Androsace maxima
pochybek největší
podrobnosti
Anthriscus nitida
kerblík lesklý
podrobnosti
Bidens ferulifolia
dvouzubec prutolistý
podrobnosti
Bupleurum falcatum
prorostlík srpovitý
podrobnosti
Bupleurum rotundifolium
prorostlík okrouhlolistý
podrobnosti
Calendula arvensis
měsíček rolní
podrobnosti
Callistephus chinensis
astra čínská
podrobnosti
Carex contigua
ostřice klasnatá
podrobnosti
Carex leersiana
ostřice mnoholistá (tuřice mnoholistá)
podrobnosti
Carex michelii
ostřice Micheliova
podrobnosti
Carex muricata
ostřice měkkoostenná (tuřice měkkoostenná)
podrobnosti
Centaurea cyanus
chrpa modrá
podrobnosti
Centaurea scabiosa
chrpa čekánek (čekánek obecný)
podrobnosti
Cephalaria gigantea
hlavatka obrovská
podrobnosti
Chamaecytisus supinus
čilimník nízký
podrobnosti
Cirsium canum
pcháč šedý
podrobnosti
Cirsium x tataricum
pcháč
podrobnosti
Coriandrum sativum
koriandr setý
podrobnosti
Crambe maritima
katrán přímořský
podrobnosti
Dactylis polygama
srha hajní
podrobnosti
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
podrobnosti
Echinops exaltatus
bělotrn statný
podrobnosti
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
podrobnosti
Euphorbia peplus
pryšec okrouhlý
podrobnosti
Euphorbia seguieriana
pryšec sivý
podrobnosti
Euphorbia villosa
pryšec kosmatý
podrobnosti
Falcaria vulgaris
srpek obecný
podrobnosti
Festuca heterophylla
kostřava různolistá
podrobnosti
Festuca rupicola
kostřava žlábkatá
podrobnosti
Fragaria moschata
jahodník truskavec
podrobnosti
Galega officinalis
jestřabina lékařská
podrobnosti
Galeopsis bifida
konopice dvouklaná
podrobnosti
Galeopsis segetum
konopice bledožlutá (konopička bledožlutá)
podrobnosti
Galeopsis tetrahit
konopice polní
podrobnosti
Galium glaucum
svízel sivý
podrobnosti
Gilia achilleifolia
proměnka řebříčkolistá
podrobnosti
Gilia capitata
proměnka strboulkatá
podrobnosti
Gilia tricolor
proměnka trojbarvá
podrobnosti
Gypsophila fastigiata
šater svazčitý
podrobnosti
Hippocrepis emerus
podkovka křovitá (čičorka křovitá)
podrobnosti
Knautia arvensis
chrastavec rolní
podrobnosti
Knautia drymeia
chrastavec křovištní
podrobnosti
Lactuca quercina
locika dubová
podrobnosti
Laser trilobum
timoj trojlaločný
podrobnosti
Laserpitium latifolium
hladýš širolistý
podrobnosti
Leucanthemum x superbum
kopretina portugalská x k. velkokvětá
podrobnosti
Liatris spicata
shorakvět klasnatý
podrobnosti
Linum usitatissimum
len setý
podrobnosti
Lupinus luteus
lupina žlutá (vlčí bob žlutý)
podrobnosti
Lycopus exaltatus
karbinec statný
podrobnosti
Lysimachia ciliata
vrbina brvitá
podrobnosti
Lysimachia punctata
vrbina tečkovaná
podrobnosti
Majorana hortensis
majoránka zahradní
podrobnosti
Malva alcea
sléz velkokvětý (sléz léčivý, slézovník velkokvětý)
podrobnosti
Malva sylvestris
sléz lesní
podrobnosti
Marrubium vulgare
jablečník obecný
podrobnosti
Melica ciliata
strdivka brvitá
podrobnosti
Melica uniflora
strdivka jednokvětá
podrobnosti
Melilotus albus
komonice bílá
podrobnosti
Muscari comosum
modřenec chocholatý (modravec chocholatý)
podrobnosti
Muscari neglectum
modřenec hroznatý
podrobnosti
Nicandra physalodes
lilík mochyňovitý
podrobnosti
Nicotiana alata
tabák křídlatý
podrobnosti
Orlaya grandiflora
paprska velkokvětá
podrobnosti
Oxalis fontana
šťavel evropský (šťavel křovištní)
podrobnosti
Petunia x atkinsiana
petunie zahradní
podrobnosti
Peucedanum oreoselinum
smldník olešníkový
podrobnosti
Phaseolus coccineus
fazol šarlatový
podrobnosti
Poa nemoralis
lipnice hajní
podrobnosti
Potentilla rupestris
mochna skalní (vřeteník skalní)
podrobnosti
Primula veris
prvosenka jarní (petrklíč)
podrobnosti
Prunella grandiflora
černohlávek velkokvětý
podrobnosti
Prunella x dissecta
černohlávek
podrobnosti
Prunus mahaleb
mahalebka obecná
podrobnosti
Pseudolysimachion orchideum
rozrazil vstavačovitý
podrobnosti
Ranunculus bulbosus
pryskyřník hlíznatý
podrobnosti
Ranunculus lanuginosus
pryskyřník kosmatý
podrobnosti
Rosa gallica
růže galská (růže keltská)
podrobnosti
Salvia sclarea
šalvěj muškátová
podrobnosti
Sanguisorba minor
krvavec menší
podrobnosti
Satureja hortensis
saturejka zahradní
podrobnosti
Scorzonera hispanica
hadí mord španělský
podrobnosti
Scutellaria altissima
šišák vysoký
podrobnosti
Seseli osseum
sesel sivý
podrobnosti
Silene latifolia subsp. alba
silenka širolistá bílá (knotovka bílá)
podrobnosti
Silene viscosa
silenka lepkavá (knotovka lepkavá)
podrobnosti
Sisymbrium strictissimum
hulevník nejtužší
podrobnosti
Solanum pyracanthos
lilek nádherný
podrobnosti
Stachys byzantina
čistec vlnatý
podrobnosti
Stipa tirsa
kavyl tenkolistý
podrobnosti
Tagetes patula
aksamitník rozkladitý
podrobnosti
Telekia speciosa
kolotočník ozdobný
podrobnosti
Thymus pulegioides
mateřídouška vejčitá
podrobnosti
Thymus serpyllum
mateřídouška úzkolistá
podrobnosti
Tragopogon pratensis
kozí brada luční
podrobnosti
Tribulus terrestris
kotvičník zemní
podrobnosti
Trifolium incarnatum
jetel inkarnát “růžák”
podrobnosti
Trigonella caerulea
pískavice modrá
podrobnosti
Triticum aestivum
pšenice setá
podrobnosti
Triticum spelta
pšenice špalda
podrobnosti
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
podrobnosti
Tropaeolum majus
lichořeřišnice větší
podrobnosti
Ulmus minor
jilm habrolistý
podrobnosti
Verbascum nigrum
divizna černá
podrobnosti
Verbascum speciosum
divizna ozdobná
podrobnosti
Verbena officinalis
sporýš lékařský
podrobnosti
Verbena x hybrida
sporýš zahradní
podrobnosti
Viburnum lantana
kalina tušalaj
podrobnosti
Vicia angustifolia
vikev úzkolistá
podrobnosti
Vicia dumetorum
vikev křovištní
podrobnosti
Vicia faba
bob obecný
podrobnosti
Vitis vinifera
réva vinná
podrobnosti
zobrazit vybrané
Počet fotografií: 97–144 z 300
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 24.5.2022

TOPlist