Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Počet fotografií: 241–288 z 582
verze pro mobil
Počet druhů: 31zobrazit vybrané
Anthericum ramosum
bělozářka větevnatá
podrobnosti
Arenaria grandiflora
písečnice velkokvětá (skalnatka velkokvětá)
podrobnosti
Asplenium trichomanes
sleziník červený
podrobnosti
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens
sleziník červený tmavohnědý
podrobnosti
Asplenium x alternifolium
sleziník střídavolistý
podrobnosti
Bupleurum falcatum
prorostlík srpovitý
podrobnosti
Campanula persicifolia
zvonek broskvolistý
podrobnosti
Cardaminopsis arenosa
řeřišničník písečný
podrobnosti
Cardaminopsis arenosa subsp. arenosa
řeřišničník písečný pravý
podrobnosti
Carex digitata
ostřice prstnatá
podrobnosti
Carex digitata var. pallens
ostřice prstnatá bledoplevá
podrobnosti
Carex montana
ostřice horská
podrobnosti
Clematis recta
plamének přímý
podrobnosti
Corylus avellana
líska obecná
podrobnosti
Cotoneaster integerrimus
skalník celokrajný
podrobnosti
Cyclamen purpurascens
brambořík nachový
podrobnosti
Hepatica nobilis
jaterník podléška
podrobnosti
Hieracium murorum
jestřábník zední
podrobnosti
Laserpitium latifolium
hladýš širolistý
podrobnosti
Melica ciliata
strdivka brvitá
podrobnosti
Origanum vulgare
dobromysl obecná
podrobnosti
Polygonatum odoratum
kokořík vonný
podrobnosti
Primula veris
prvosenka jarní (petrklíč)
podrobnosti
Primula veris subsp. veris
prvosenka jarní pravá
podrobnosti
Pyrethrum corymbosum
řimbaba chocholičnatá
podrobnosti
Sesleria caerulea
pěchava vápnomilná
podrobnosti
Sorbus aria
jeřáb muk (muk)
podrobnosti
Sorbus torminalis
jeřáb břek (břek)
podrobnosti
Taxus baccata
tis červený
podrobnosti
Tilia platyphyllos
lípa velkolistá
podrobnosti
Vincetoxicum hirundinaria
tolita lékařská
podrobnosti
zobrazit vybrané
Vědecké jméno: Anthericum ramosum, Arenaria grandiflora, Asplenium trichomanes, Bupleurum falcatum, Campanula persicifolia, Cardaminopsis arenosa, Carex digitata, Carex montana, Clematis recta, Corylus avellana, Cotoneaster integerrimus, Cyclamen purpurascens, Hepatica nobilis, Hieracium murorum, Laserpitium latifolium, Melica ciliata, Origanum vulgare, Polygonatum odoratum, Primula veris, Pyrethrum corymbosum, Sesleria caerulea, Sorbus aria, Sorbus graeca, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Tilia platyphyllos, Vincetoxicum hirundinaria
Počet fotografií: 241–288 z 582
verze pro mobil

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 19.2.2024

TOPlist