Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 281
Number of species: 108show selected
Achillea nobilis
řebříček sličný
details
Achillea pannonica
řebříček panonský
details
Alcea rosea
topolovka růžová
details
Androsace maxima
pochybek největší
details
Anthriscus nitida
kerblík lesklý
details
Bupleurum falcatum
prorostlík srpovitý
details
Bupleurum rotundifolium
prorostlík okrouhlolistý
details
Calendula arvensis
měsíček rolní
details
Callistephus chinensis
astra čínská
details
Carex contigua
ostřice klasnatá
details
Carex leersiana
ostřice mnoholistá (tuřice mnoholistá)
details
Carex michelii
ostřice Micheliova
details
Carex muricata
ostřice měkkoostenná (tuřice měkkoostenná)
details
Centaurea cyanus
chrpa modrá
details
Centaurea scabiosa
chrpa čekánek (čekánek obecný)
details
Cephalaria gigantea
hlavatka obrovská
details
Chamaecytisus supinus
čilimník nízký
details
Cirsium canum
pcháč šedý
details
Cirsium x tataricum
pcháč
details
Coriandrum sativum
koriandr setý
details
Crambe maritima
katrán přímořský
details
Dactylis polygama
srha hajní
details
Digitalis grandiflora
náprstník velkokvětý
details
Echinops exaltatus
bělotrn statný
details
Euphorbia falcata
pryšec srpovitý
details
Euphorbia peplus
pryšec okrouhlý
details
Euphorbia seguieriana
pryšec sivý
details
Euphorbia villosa
pryšec kosmatý
details
Falcaria vulgaris
srpek obecný
details
Festuca heterophylla
kostřava různolistá
details
Festuca rupicola
kostřava žlábkatá
details
Fragaria moschata
jahodník truskavec
details
Galega officinalis
jestřabina lékařská
details
Galeopsis bifida
konopice dvouklaná
details
Galeopsis segetum
konopice bledožlutá (konopička bledožlutá)
details
Galeopsis tetrahit
konopice polní
details
Galium glaucum
svízel sivý
details
Gilia tricolor
proměnka trojbarvá
details
Gypsophila fastigiata
šater svazčitý
details
Hippocrepis emerus
podkovka křovitá (čičorka křovitá)
details
Knautia arvensis
chrastavec rolní
details
Knautia drymeia
chrastavec křovištní
details
Lactuca quercina
locika dubová
details
Laser trilobum
timoj trojlaločný
details
Laserpitium latifolium
hladýš širolistý
details
Linum usitatissimum
len setý
details
Lupinus luteus
lupina žlutá (vlčí bob žlutý)
details
Lycopus exaltatus
karbinec statný
details
Lysimachia punctata
vrbina tečkovaná
details
Majorana hortensis
majoránka zahradní
details
Malva alcea
sléz velkokvětý (sléz léčivý, slézovník velkokvětý)
details
Malva sylvestris
sléz lesní
details
Marrubium vulgare
jablečník obecný
details
Melica ciliata
strdivka brvitá
details
Melica uniflora
strdivka jednokvětá
details
Melilotus albus
komonice bílá
details
Muscari comosum
modřenec chocholatý (modravec chocholatý)
details
Muscari neglectum
modřenec hroznatý
details
Nicandra physalodes
lilík mochyňovitý
details
Nicotiana alata
tabák křídlatý
details
Orlaya grandiflora
paprska velkokvětá
details
Oxalis fontana
šťavel evropský (šťavel křovištní)
details
Petunia x atkinsiana
petunie zahradní
details
Peucedanum oreoselinum
smldník olešníkový
details
Phaseolus coccineus
fazol šarlatový
details
Poa nemoralis
lipnice hajní
details
Potentilla rupestris
mochna skalní (vřeteník skalní)
details
Primula veris
prvosenka jarní (petrklíč)
details
Prunella grandiflora
černohlávek velkokvětý
details
Prunella x dissecta
černohlávek
details
Prunus mahaleb
mahalebka obecná
details
Pseudolysimachion orchideum
rozrazil vstavačovitý
details
Ranunculus bulbosus
pryskyřník hlíznatý
details
Ranunculus lanuginosus
pryskyřník kosmatý
details
Rosa gallica
růže galská (růže keltská)
details
Salvia sclarea
šalvěj muškátová
details
Sanguisorba minor
krvavec menší
details
Satureja hortensis
saturejka zahradní
details
Scorzonera hispanica
hadí mord španělský
details
Scutellaria altissima
šišák vysoký
details
Seseli osseum
sesel sivý
details
Silene latifolia subsp. alba
silenka širolistá bílá (knotovka bílá)
details
Silene viscosa
silenka lepkavá (knotovka lepkavá)
details
Sisymbrium strictissimum
hulevník nejtužší
details
Stachys byzantina
čistec vlnatý
details
Stipa tirsa
kavyl tenkolistý
details
Tagetes patula
aksamitník rozkladitý
details
Telekia speciosa
kolotočník ozdobný
details
Thymus pulegioides
mateřídouška vejčitá
details
Thymus serpyllum
mateřídouška úzkolistá
details
Tragopogon pratensis
kozí brada luční
details
Tribulus terrestris
kotvičník zemní
details
Trifolium incarnatum
jetel inkarnát “růžák”
details
Trigonella caerulea
pískavice modrá
details
Triticum aestivum
pšenice setá
details
Triticum spelta
pšenice špalda
details
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
details
Tropaeolum majus
lichořeřišnice větší
details
Ulmus minor
jilm habrolistý
details
Verbascum nigrum
divizna černá
details
Verbascum speciosum
divizna ozdobná
details
Verbena officinalis
sporýš lékařský
details
Verbena x hybrida
sporýš zahradní
details
Viburnum lantana
kalina tušalaj
details
Vicia angustifolia
vikev úzkolistá
details
Vicia dumetorum
vikev křovištní
details
Vicia faba
bob obecný
details
Vitis vinifera
réva vinná
details
show selected
Results: 1–48 of 281

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist