Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 122
Number of species: 72show selected
Abies alba
jedle bělokorá
details
Abies grandis
jedle obrovská
details
Achillea setacea
řebříček štětinolistý
details
Aira caryophyllea
ovsíček obecný
details
Alisma lanceolatum
žabník kopinatý
details
Alopecurus pratensis
psárka luční
details
Anacamptis pyramidalis
rudohlávek jehlancovitý
details
Anthemis cotula
rmen smrdutý
details
Anthriscus caucalis
kerblík obecný
details
Athyrium filix-femina
papratka samičí
details
Batrachium baudotii
lakušník Baudotův
details
Batrachium fluitans
lakušník vzplývavý (lakušník říční)
details
Batrachium penicillatum
lakušník štětičkový
details
Batrachium rionii
lakušník Rionův
details
Botrychium matricariifolium
vratička heřmánkolistá
details
Brachypodium rupestre
válečka skalní
details
Bupleurum longifolium subsp. longifolium
prorostlík dlouholistý pravý
details
Cardamine chelidonia
řeřišnice vlaštovičníkovitá
details
Carex alba
ostřice bílá
details
Carex atrata
ostřice tmavá
details
Carex buxbaumii
ostřice Buxbaumova
details
Carex echinata
ostřice ježatá (tuřice ježatá)
details
Carex ericetorum
ostřice vřesovištní
details
Carex fritschii
ostřice doubravní (ostřice Fritschova)
details
Carex lepidocarpa
ostřice šupinoplodá
details
Carex limosa
ostřice bažinná (ostřice mokřadní)
details
Carex panicea
ostřice prosová
details
Carex pulicaris
ostřice blešní (tuřice blešní)
details
Carex riparia
ostřice pobřežní
details
Carex supina
ostřice drobná
details
Catabrosa aquatica
odemka vodní
details
Centaurea nigra
chrpa černá (chrpina černá)
details
Centaurea triumfettii
chrpa chlumní
details
Centaurium littorale
zeměžluč přímořská
details
Corrigiola littoralis
drobnokvět pobřežní
details
Crepis setosa
škarda štětinkatá
details
Cytisus procumbens
čilimník poléhavý (kručinkovec poléhavý)
details
Daphne cneorum
lýkovec vonný
details
Echium maculatum
hadinec červený
details
Equisetum hyemale
přeslička zimní (cídivka zimní)
details
Eryngium campestre
máčka ladní
details
Galeopsis pernhofferi
konopice Pernhofferova
details
Gentianella lutescens subsp. carpatica
hořeček žlutavý karpatský
details
Gentianella praecox subsp. bohemica
hořeček mnohotvarý český
details
Geranium rotundifolium
kakost okrouhlolistý
details
Heracleum sphondylium subsp. chloranthum
bolševník obecný zelenokvětý
details
Heracleum sphondylium subsp. trachycarpum
bolševník obecný karpatský
details
Hottonia palustris
žebratka bahenní
details
Juncus gerardii
sítina Gerardova
details
Lemna minuta
okřehek nejmenší
details
Lepidium ruderale
řeřicha rumní
details
Listera ovata
bradáček vejčitý
details
Lithospermum officinale
kamejka lékařská
details
Malus sylvestris
jabloň lesní
details
Myosotis ramosissima
pomněnka chlumní
details
Ophrys apifera
tořič včelonosný
details
Orthilia secunda
hruštice jednostranná
details
Phleum phleoides
bojínek tuhý
details
Polygala serpyllifolia
vítod douškolistý
details
Primula auricula
prvosenka lysá
details
Pulsatilla vernalis var. vernalis
koniklec jarní pravý
details
Pyrus pyraster
hrušeň polnička
details
Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
details
Rubus phoenicolasius
ostružiník japonský
details
Sagina apetala subsp. apetala
úrazník brvitý pravý
details
Salix x rubra
vrba
details
Saxifraga tridactylites
lomikámen trojprstý
details
Seseli osseum
sesel sivý
details
Sesleria uliginosa
pěchava slatinná
details
Traunsteinera globosa
hlavinka horská
details
Utricularia ochroleuca
bublinatka bledožlutá
details
Viola canina
violka psí
details
show selected
Results: 1–48 of 122

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist