Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 434
Number of species: 30show selected
Acer campestre
javor babyka
details
Acer negundo
javor jasanolistý (javorovec jasanolistý)
details
Aristolochia clematitis
podražec křovištní
details
Aster lanceolatus
hvězdnice kopinatá
details
Aster novi-belgii
hvězdnice novobelgická
details
Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
details
Cardamine impatiens
řeřišnice nedůtklivá
details
Carex remota
ostřice řídkoklasá (tuřice řídkoklasá)
details
Carex sylvatica
ostřice lesní
details
Circaea lutetiana
čarovník pařížský
details
Circaea x intermedia
čarovník prostřední
details
Cornus sanguinea
svída krvavá
details
Cornus sanguinea subsp. australis
svída krvavá jižní
details
Cornus sanguinea subsp. hungarica
svída krvavá uherská
details
Cornus sanguinea subsp. sanguinea
svída krvavá pravá
details
Dactylis polygama
srha hajní
details
Festuca gigantea
kostřava obrovská
details
Geum urbanum
kuklík městský
details
Glechoma hederacea
popenec obecný
details
Glechoma hirsuta
popenec chlupatý
details
Lamium maculatum
hluchavka skvrnitá
details
Lysimachia nummularia
vrbina penízková
details
Quercus robur
dub letní (křemelák)
details
Rubus caesius
ostružiník ježiník (o. sivý)
details
Rubus x pseudidaeus
ostružiník maliníkovitý
details
Tilia cordata
lípa malolistá (lípa srdčitá)
details
Torilis japonica
tořice japonská
details
Ulmus laevis
jilm vaz
details
Ulmus minor
jilm habrolistý
details
Viola reichenbachiana
violka lesní
details
show selected
Scientific name: Acer campestre, Acer negundo, Aristolochia clematitis, Aster dumosus x A. novi-belgii, Aster laevis, Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, Aster parviflorus, Aster x salignus, Aster x versicolor, Brachypodium sylvaticum, Cardamine impatiens, Carex remota, Carex sylvatica, Circaea lutetiana, Cornus sanguinea, Dactylis polygama, Festuca gigantea, Fraxinus angustifolia, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Glechoma hirsuta, Lamium maculatum, Lysimachia nummularia, Quercus robur, Rubus caesius, Tilia cordata, Torilis japonica, Ulmus laevis, Ulmus minor, Viola reichenbachiana
Results: 1–48 of 434

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist