Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 221
Number of species: 14show selected
Achillea setacea
řebříček štětinolistý
details
Artemisia campestris
pelyněk ladní
details
Bothriochloa ischaemum
vousatka prstnatá
details
Carex supina
ostřice drobná
details
Centaurea stoebe
chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)
details
Eryngium campestre
máčka ladní
details
Festuca valesiaca
kostřava walliská
details
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
details
Potentilla arenaria
mochna písečná
details
Seseli hippomarathrum
sesel fenyklový
details
Silene otites
silenka ušnice
details
Stipa capillata
kavyl vláskovitý
details
Thymus pannonicus
mateřídouška panonská
details
Veronica prostrata
rozrazil rozprostřený
details
show selected
Scientific name: Achillea setacea, Artemisia campestris, Bothriochloa ischaemum, Carex supina, Centaurea stoebe, Eryngium campestre, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Potentilla arenaria, Seseli hippomarathrum, Silene otites, Stipa capillata, Thymus pannonicus, Veronica prostrata
Results: 1–48 of 221

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist