Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 431
Number of species: 24show selected
Acinos arvensis
pamětník rolní
details
Alyssum montanum
tařice horská (tařinka horská)
details
Anthericum liliago
bělozářka liliovitá
details
Artemisia campestris
pelyněk ladní
details
Carex humilis
ostřice nízká
details
Centaurea stoebe
chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)
details
Echium vulgare
hadinec obecný
details
Erysimum crepidifolium
trýzel škardolistý
details
Festuca valesiaca
kostřava walliská
details
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
details
Lactuca perennis
locika vytrvalá
details
Melica transsilvanica
strdivka sedmihradská
details
Oxytropis pilosa
vlnice chlupatá
details
Potentilla arenaria
mochna písečná
details
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica
koniklec luční český
details
Sedum album
rozchodník bílý (bělorozchodník skalní)
details
Seseli hippomarathrum
sesel fenyklový
details
Seseli osseum
sesel sivý
details
Silene otites
silenka ušnice
details
Stachys recta
čistec přímý
details
Stipa capillata
kavyl vláskovitý
details
Stipa pulcherrima
kavyl sličný
details
Thymus pannonicus
mateřídouška panonská
details
Verbascum lychnitis
divizna knotovitá
details
show selected
Scientific name: Acinos arvensis, Alyssum montanum, Anthericum liliago, Artemisia campestris, Carex humilis, Centaurea stoebe, Echium vulgare, Erysimum crepidifolium, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha, Lactuca perennis, Melica transsilvanica, Oxytropis pilosa, Potentilla arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Sedum album, Seseli hippomarathrum, Seseli osseum, Silene otites, Stachys recta, Stipa capillata, Stipa pulcherrima, Thymus pannonicus, Verbascum lychnitis
Results: 1–48 of 431

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist