Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 328
Number of species: 19show selected
Agrostis vinealis
psineček tuhý
details
Asperula cynanchica
mařinka psí
details
Avenula pratensis
ovsíř luční
details
Centaurea stoebe
chrpa latnatá (chrpa porýnská, čekanice porýnská)
details
Eryngium campestre
máčka ladní
details
Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček
details
Hypericum perforatum
třezalka tečkovaná
details
Jasione montana
pavinec horský
details
Koeleria macrantha
smělek štíhlý
details
Phleum phleoides
bojínek tuhý
details
Pimpinella saxifraga
bedrník obecný
details
Potentilla arenaria
mochna písečná
details
Pseudolysimachion spicatum
rozrazil klasnatý
details
Pulsatilla grandis
koniklec velkokvětý
details
Rumex acetosella
šťovík menší (kyselka menší)
details
Silene otites
silenka ušnice
details
Thymus praecox
mateřídouška časná
details
Thymus praecox subsp. praecox
mateřídouška časná pravá
details
Trifolium arvense
jetel rolní
details
show selected
Scientific name: Agrostis vinealis, Asperula cynanchica, Avenula pratensis, Centaurea stoebe, Eryngium campestre, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Jasione montana, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Pimpinella saxifraga, Potentilla arenaria, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla grandis, Rumex acetosella, Silene otites, Thymus praecox, Trifolium arvense
Results: 1–48 of 328

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist