Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–4 of 4
Number of syntaxons: 4
Carici elongatae-Alnetum glutinosae
slatinné mokřadní olšiny
details
Luzulo-Abietetum albae
bikové oligomezotrofní jedliny
details
Piceo abietis-Alnetum glutinosae
smrkové olšiny
details
Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae
rašelinné mokřadní olšiny
details
show selected
Scientific name: Alnetea glutinosae, Alnion glutinosae, Thelypterido palustris-Alnetum glutinosae, Carici elongatae-Alnetum glutinosae, Piceo abietis-Alnetum glutinosae, Luzulo-Abietetum albae
Results: 1–4 of 4

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist