Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 300
Number of species: 31show selected
Anemone narcissiflora
sasanka narcisokvětá (větrnice narcisokvětá)
details
Arnica montana
prha arnika (prha chlumní)
details
Avenella flexuosa
metlička křivolaká
details
Bistorta major
rdesno hadí kořen (hadí kořen větší)
details
Carex pilulifera
ostřice kulkonosná
details
Dactylorhiza fuchsii
prstnatec Fuchsův
details
Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii
prstnatec Fuchsův pravý
details
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana
prstnatec Fuchsův Soóův
details
Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica
prstnatec Fuchsův chladnomilný
details
Dactylorhiza x braunii
prstnatec
details
Dactylorhiza x braunii nothosubsp. lilacina
details
Dactylorhiza x braunii nothosubsp. smitakii
details
Dactylorhiza x silvae-gabretae
details
Festuca supina
kostřava nízká
details
Galium saxatile
svízel hercynský
details
Gentiana asclepiadea
hořec tolitovitý (hořepník tolitovitý)
details
Geum montanum
kuklík horský (kuklice horská)
details
Gymnadenia conopsea
pětiprstka žežulník
details
Gymnadenia conopsea subsp. conopsea
pětiprstka žežulník pravá
details
Hypochaeris uniflora
prasetník jednoúborný (náholník jednoúborný)
details
Nardus stricta
smilka tuhá
details
Phyteuma spicatum
zvonečník klasnatý
details
Potentilla aurea
mochna zlatá
details
Ranunculus platanifolius
pryskyřník platanolistý
details
Silene vulgaris
silenka nadmutá (měchýřnatka nadmutá)
details
Silene vulgaris subsp. antelopum
silenka nadmutá obrovská
details
Silene vulgaris subsp. vulgaris
silenka nadmutá pravá
details
Solidago virgaurea
zlatobýl obecný
details
Solidago virgaurea subsp. minuta
zlatobýl obecný alpínský
details
Solidago virgaurea subsp. virgaurea
zlatobýl obecný pravý
details
Viola lutea subsp. sudetica
violka žlutá sudetská
details
show selected
Scientific name: Anemone narcissiflora, Arnica montana, Avenella flexuosa, Bistorta major, Carex pilulifera, Dactylorhiza fuchsii, Festuca supina, Galium saxatile, Gentiana asclepiadea, Geum montanum, Gymnadenia conopsea, Hypochaeris uniflora, Nardus stricta, Phyteuma spicatum, Potentilla aurea, Ranunculus platanifolius, Silene vulgaris, Solidago virgaurea, Viola lutea subsp. sudetica
Results: 1–48 of 300

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist