Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–48 of 226
Number of species: 22show selected
Aster tripolium subsp. pannonicus
hvězdnice slanistá panonská (hvězdnička panonská)
details
Carex distans
ostřice oddálená
details
Carex otrubae
ostřice Otrubova (tuřice Otrubova)
details
Cirsium brachycephalum
pcháč žlutoostenný (pcháč krátkohlavý)
details
Cirsium canum
pcháč šedý
details
Cirsium x tataricum
pcháč
details
Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis
bahnička jednoplevá pravá
details
Juncus compressus
sítina smáčknutá
details
Juncus gerardii
sítina Gerardova
details
Lotus tenuis
štírovník tenkolistý
details
Lythrum virgatum
kyprej prutnatý
details
Melilotus dentatus
komonice zubatá
details
Odontites vernus subsp. serotinus
zdravínek jarní pozdní
details
Orchis palustris
vstavač bahenní
details
Phragmites australis
rákos obecný
details
Plantago maritima
jitrocel přímořský
details
Potentilla anserina
mochna husí
details
Potentilla reptans
mochna plazivá
details
Puccinellia distans
zblochanec oddálený
details
Pulicaria vulgaris
blešník obecný
details
Tetragonolobus maritimus
ledenec přímořský
details
Trifolium fragiferum
jetel jahodnatý (jetelík jahodnatý)
details
show selected
Scientific name: Aster tripolium subsp. pannonicus, Carex distans, Carex otrubae, Cirsium brachycephalum, Cirsium canum, Eleocharis uniglumis, Juncus compressus, Juncus gerardii, Lotus tenuis, Lythrum virgatum, Melilotus dentatus, Odontites vernus, Orchis palustris, Phragmites australis, Plantago maritima, Potentilla anserina, Potentilla reptans, Puccinellia distans, Pulicaria vulgaris, Tetragonolobus maritimus, Trifolium fragiferum
Results: 1–48 of 226

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist