Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–15 of 15
Number of syntaxons: 5
Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis
karpatské psinečkové pastviny
details
Festuco capillatae-Nardetum strictae
mezofilní podhorské a horské smilkové trávníky
details
Junco effusi-Molinietum caerulae
acidofilní bezkolencové louky
details
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae
karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště
details
Violion caninae
podhorské a horské smilkové trávníky
details
show selected
Scientific name: Caricion davallianae, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis, Molinion caeruleae, Junco effusi-Molinietum caerulae, Violion caninae, Festuco capillatae-Nardetum strictae
Results: 1–15 of 15

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist