Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–21 of 21
Number of syntaxons: 16
Bartsio alpinae-Caricetum nigrae
vegetace zrašelinělých pramenišť v hercynských karech
details
Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii
arkticko-alpínská rašeliniště se srpnatkou trsnatou
details
Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae
vápnitá nepěnovcová slatiniště s vachtou trojlistou a vysokými ostřicemi
details
Campylio stellati-Trichophoretum alpini
minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským
details
Caricetum nigrae
mezotrofní rašelinné louky s ostřicí obecnou
details
Carici echinatae-Sphagnetum
přechodová rašeliniště s nízkými ostřicemi
details
Carici flavae-Cratoneuretum filicini
slatinná pěnovcová prameniště
details
Caricion canescenti-nigrae
mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky
details
Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae
mezotrofní rašeliniště s hrotnosemenkami
details
Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli
subatlantské vrchovištní trávníky s hrotnosemenkou bílou
details
Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
vegetace oligotrofních vápnitých tůní s bublinatkami
details
Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae
přechodová rašeliniště s ostřicí plstnatoplodou
details
Sphagno recurvi-Caricetum rostratae
trvale zamokřená přechodová rašeliniště s ostřicí zobánkatou
details
Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii
minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky
details
Sphagno-Utricularietum ochroleucae
vegetace oligotrofních nevápnitých tůní s bublinatkami
details
Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae
karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště
details
show selected
Scientific name: Comaro palustris-Caricetum cespitosae, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae, Caricion davallianae, Carici flavae-Cratoneuretum filicini, Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae, Campylio stellati-Caricetum lasiocarpae, Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis, Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii, Campylio stellati-Trichophoretum alpini, Caricion canescenti-nigrae, Caricetum nigrae, Drosero anglicae-Rhynchosporetum albae, Calliergo sarmentosi-Eriophoretum angustifolii, Sphagno-Caricion canescentis, Sphagno recurvi-Caricetum rostratae, Sphagno recurvi-Caricetum lasiocarpae, Carici echinatae-Sphagnetum, Sphagnion cuspidati, Rhynchosporo albae-Sphagnetum tenelli, Sphagno-Utricularion, Sphagno-Utricularietum ochroleucae, Scorpidio scorpioidis-Utricularietum
Results: 1–21 of 21

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist