Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–29 of 29
Number of syntaxons: 6
Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae
pěchavové trávníky na hadci
details
Genisto pilosae-Quercetum petraeae
acidofilní dubové řídkolesy s kručinkou chlupatou
details
Helichryso arenariae-Festucetum pallentis
vegetace silikátových pahorků se smilem písečným
details
Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
acidofilní suché trávníky teplých oblastí
details
Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae
mezofilní pěchavové trávníky
details
Thlaspio montani-Pinetum sylvestris
hadcové bory suchých oblastí
details
show selected
Scientific name: Genisto pilosae-Quercetum petraeae, Erico-Pinetea, Erico carneae-Pinion, Thlaspio montani-Pinetum sylvestris, Notholaeno marantae-Sempervivetum hirti, Helichryso arenariae-Festucetum pallentis, Saxifrago paniculatae-Seslerietum caeruleae, Asplenio cuneifolii-Seslerietum caeruleae, Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae
Results: 1–29 of 29

Webmaster: Dana Holubová (Michalcová)Updated: 26.11.2021

TOPlist