Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo
Results: 1–36 of 36
Number of species: 18show selected
Celtis occidentalis
břestovec západní
details
Cirsium heterophyllum
pcháč různolistý
details
Crambe tataria
katrán tatarský
details
Galium palustre
svízel bahenní
details
Galium uliginosum
svízel slatinný
details
Genista germanica
kručinka německá
details
Hypericum hirsutum
třezalka chlupatá
details
Linaria genistifolia
lnice kručinkolistá
details
Matteuccia struthiopteris
pérovník pštrosí
details
Notholaena marantae
podmrvka hadcová
details
Phytolacca americana
líčidlo americké
details
Prunus dulcis
mandloň obecná
details
Rapistrum perenne
řepovník vytrvalý
details
Scabiosa canescens
hlaváč šedavý
details
Scilla drunensis subsp. drunensis
ladoňka rakouská pravá
details
Sedum sexangulare
rozchodník šestiřadý (rozchodník tenkolistý)
details
Trollius altissimus
upolín nejvyšší
details
Viscum album subsp. austriacum
jmelí bílé borovicové
details


Number of syntaxons: 5
Berteroetum incanae
teplomilná ruderální vegetace s šedivkou šedou
details
Dauco carotae-Crepidetum rhoeadifoliae
teplomilná ruderální vegetace se škardou smrdutou mákolistou
details
Juncetum squarrosi
vlhké smilkové louky se sítinou kostrbatou
details
Loto tenuis-Potentilletum anserinae
slané mochnové trávníky
details
Polygono-Eleocharitetum ovatae
vegetace obnažených den s bahničkou vejčitou a ostřicí šáchorovitou
details
show selected
Results: 1–36 of 36

Webmaster: Dana Holubová (roz. Michalcová)Updated: 19.2.2024

TOPlist