Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Propojení s programem JUICE

Z programu JUICE je možné přímo spustit Botanickou fotogalerii. Lze zobrazit:

 • 1. konkrétní druh - kliknutím levým tlačítkem myši na vybraný druh v levé části okna a současně stisknutými klávesami Ctrl+Alt
 • 2. druhy z konkrétného snímku - kliknutím levým tlačítkem myši na detail vybraného snímku v pravé části okna a současně stisknutými klávesami Ctrl+Alt
 • 3. konkrétní společenstvo - kliknutím levým tlačítkem myši na krátkou hlavičku obsahující kód společenstva, určeného pomocí expertního systému, a současně stisknutými klávesami Ctrl+Alt

Použitá nomenklatura


Druhy:
 • Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
Čeledi:
 • Stevens P. F. [ed.] (2001 - současnost): Angiosperm Phylogeny Website. – verze 9, červen 2008.
Vegetace:
 • Chytrý M. [ed.], Douda J., Roleček J., Sádlo J., Boublík K., Hédl R., Vítková M., Zelený D., Navrátilová J., Neuhäuslová Z., Petřík P., Kolbek J., Lososová Z., Šumberová K. Hrivnák R., Michalcová D., Žáková K., Danihelka J., Tichý L., Zouhar V. Hájek O. & Kočí M. (2013): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Kočí M., Šumberová K., Sádlo J., Krahulec F., Hájková P., Hájek M., Hoffman A., Blažková D. Kučera T., Novák J., Řezníčková M., Černý T., Härtel H., Simonová D., Tichý L., Knollová I., Otýpková Z., Danihelka J., Hájek O., Kubošová K., Karimová K. & Rozehnal J. (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Láníková D., Lososová Z., Sádlo J., Otýpková Z., Kočí M., Petřík P., Šumberová K., Neuhäuslová Z., Hájková P., Hájek M., Králová Š., Karimová K., Danihelka J., Tichý L., Michalcová D., Hájek O. & Kubošová K. (2009): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Šumberová K., Hájková P., Hájek M., Hroudová Z., Navrátilová J., Čtvrtlíková M., Sádlo J., Lososová Z., Hrivnák R., Rydlo J., Oťaheľová H., Bauer P., Hanáková P., Ekrt L., Ekrtová E., Michalcová D., Žáková K., Danihelka J., Králová Š., Karimová K., Tichý L., Hájek O. & Kočí M. (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha.

Seznam použité literatury

 • Aichele D. & Golteová-Bechtleová M. (2007): Co tu kvete? – Knižní klub, Praha.
 • Dlouhý F. (1902): Léčivé rostliny. – Nakladatel I. L. Kober, Praha.
 • Dykyjová D. (2003): Ekologie středoevropských orchidejí. – Kopp, České Budějovice.
 • Fíla J., Pánek T. et Sekereš J. (2011): Tvary v živé přírodě. Biologická olympiáda 2011-2012, 46. ročník, přípravný text pro kategorie A, B. – Česká zemědělská univerzita v Praze.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds] (1990, 1992): Květena České republiky. – Vols 2, 3., Academia, Praha.
 • Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Květena České socialistické republiky. – Vol. 1., Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Douda J., Roleček J., Sádlo J., Boublík K., Hédl R., Vítková M., Zelený D., Navrátilová J., Neuhäuslová Z., Petřík P., Kolbek J., Lososová Z., Šumberová K. Hrivnák R., Michalcová D., Žáková K., Danihelka J., Tichý L., Zouhar V. Hájek O. & Kočí M. (2013): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Kočí M., Šumberová K., Sádlo J., Krahulec F., Hájková P., Hájek M., Hoffman A., Blažková D. Kučera T., Novák J., Řezníčková M., Černý T., Härtel H., Simonová D., Tichý L., Knollová I., Otýpková Z., Danihelka J., Hájek O., Kubošová K., Karimová K. & Rozehnal J. (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Láníková D., Lososová Z., Sádlo J., Otýpková Z., Kočí M., Petřík P., Šumberová K., Neuhäuslová Z., Hájková P., Hájek M., Králová Š., Karimová K., Danihelka J., Tichý L., Michalcová D., Hájek O. & Kubošová K. (2009): Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. – Academia, Praha.
 • Chytrý M. [ed.], Šumberová K., Hájková P., Hájek M., Hroudová Z., Navrátilová J., Čtvrtlíková M., Sádlo J., Lososová Z., Hrivnák R., Rydlo J., Oťaheľová H., Bauer P., Hanáková P., Ekrt L., Ekrtová E., Michalcová D., Žáková K., Danihelka J., Králová Š., Karimová K., Tichý L., Hájek O. & Kočí M. (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. – Academia, Praha.
 • Jahodář L. (2011): Farmakobotanika. – Nakladatelství Karolinum, Praha.
 • Jirásek V. & Procházka F. (1970): Rostliny známé neznámé. – Albatros, Praha.
 • Jizba J., Dolejš L, Herout V. & Šorm F. (1971): The structure of osladin – the sweet principle of the rhizomes of Polypodium vulgare L. – Tetrahedron Letters, 18: 1329-1332.
 • Jonáš J. & Kuchař J. (2014): Svět přírodních antibiotik. – Eminent, Praha.
 • Kolbek J. & Větvička V. (2000): Rostliny na každém kroku. – Granit, Praha.
 • Korbelář E. & Krejča J. (1981): Naše rostliny v lékařství. – Avicenum, Praha.
 • Kremer B. P. (2001): Jedovaté rostliny v domě, v zahradě a v přírodě. – NS Svoboda, Praha.
 • Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.
 • Lautererová M. (1962): Nebezpečné rostliny. – Státní zdravotnické nakladatelství, Praha.
 • Lorencová K. (2007): Koření známé i neznámé. – Grada, Havlíčkův Brod.
 • Macholán L. (2003): Sekundární metabolity. – Masarykova univerzita, Brno.
 • Mičánková M. & Lejnar J. (1991): Rostliny v léčbě, kuchyni a kosmetice. – SEVT, Praha.
 • Morris J. S. (2001): Composition of flavonoid levels in onions (Allium cepa) grown in hydroponics in greenhouses and growth chambers. – Ms. [Dis. pr.; depon. in: Graduate Faculty of Texas Tech University.].
 • Novák F.A. (1961): Vyšší rostliny. – Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.
 • Novák J. & Nováková H. (2010): Alergenní rostliny. – Euromedia Group, k.s., Praha.
 • Pelikán J., Knotová D. & Hofbauer J. (2016): Méně známé druhy zemědělských plodin. – Zemědělský výzkum, Výzkumný ústav pícninářský, Agriprint, Troubsko.
 • Polívka F. (1900-1904): Názorná květena zemí koruny české: obsahující též čelnější rostliny cizozemské, pěstované u nás pro užitek a okrasu. 1.-4. díl. – Nákladem R. Prombergra, Praha.
 • Rabšteinek O. (1970): Skrytá krása rostlin. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
 • Rabšteinek O. & Poruba M. (1983): Lesní rostliny ve fotografii. – Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
 • Rotmahler W. (2000): Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Atlasband. – Spectrum Akademischer Verlag Heidelberg. Berlin.
 • Saundersová G. & Daviesová G. (2013): Romantická řeč květin. – Metafora, Praha.
 • Slavík B. [ed.] (1995-2000): Květena České republiky. – Vols 4-6., Academia, Praha.
 • Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky. – Vol. 7., Academia, Praha.
 • Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. – Karolinum, Praha.
 • Stevens P. F. [ed.] (2001 - současnost): Angiosperm Phylogeny Website. – verze 9, červen 2008.
 • Svolinský K. & Petrbok J. (1960): Rostliny. – Státní nakladatelství, dětské knihy, Praha.
 • Šmíd M. (2002): Průvodce odbornými názvy rostlin. – Brázda, Hodonín.
 • Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds] (2010): Květena České republiky. – Vol. 8., Academia, Praha.
 • Tichý L. & Tichá I. (1997): Barvy z rostlin. – Rezekvítek, Brno.
 • Úradníček, Maděra & kol. (2001): Dřeviny České republiky. – Matice Lesnická s.r.o., Písek.
 • Valíček P. Hlava B., Holubová K., Hušák S., Kokoška L., Matějka V., Michl J., Pavel L., Polesný Z., Valíček P., Wróblewská E., Zelený V. (2002): Užitkové rostliny tropů a subtropů. – Academia, Praha.
 • Vermeulen N. (1995): Encyklopedie pokojových rostlin. – Rebo Productions, Lisse.
 • Větvička V. (2008): Herbář pod polštář. – Vašut, Praha.
 • Yamada H. & Nishizawa M. (1992): Osladin, a sweet principle of Polypodium vulgare. Structure revision. – Tetrahedron Letters, 33(28): 4009-4010.

Správce: Dana Holubová (roz. Michalcová)Aktualizováno: 6.6.2024

TOPlist