fotogalerie: vyhledávání

Ukázky typů báze listů:

ZAOKROUHLENÁ

list obloukovitě zakončený, bez špičky

zaokrouhlená báze listu
UŤATÁ

list na bázi rovně zakončený

uťatá báze listu
STŘELOVITÁ

list na bázi vykrojený ve velmi ostrém úhlu ve dva špičaté, nazpět směřující dlouhé laloky

střelovitá báze listu
SRDČITÁ

list na bázi ostře vykrojený, s velkými bazálními zaokrouhlenými laloky

srdčitá báze listu
KLÍNOVITÁ

list k bázi se znenáhla zužující

klínovitá báze listu
HRÁLOVITÁ

list na bázi ± uťatý a vybíhající ve dva špičaté rozestálé nebo špičkou nahoru zakřivené laloky, svírající tupý úhel

autorka kreseb: Anna Skoumalová-Hadačová

hrálovitá báze listu