fotogalerie vyhledávání

Červený seznam: kategorie ohrožení


Důvod ohrožení (u kategorie C1 a C2):

Seznam použité literatury:

Grulich V. (2012): Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání (Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition). – Preslia, 84: 631-645. (pdf1), (pdf2)