fotogalerie vyhledávání

Ukázky tvarů jednoduchých listů:

ČÁRKOVITÝ

úzký, mnohokrát delší než široký, po celé délce stejně široký

čárkovitý list
ELIPTICKÝ

2× delší než široký, k oběma koncům stejně zúžený, tupý, uprostřed nejširší

eliptický list
HRÁLOVITÝ

podlouhlý nebo vejčitý, na bázi ± uťatý a vybíhající ve dva špičaté nebo špičkou nahoru zakřivené laloky, svírající tupý úhel

hrálovitý list
JEHLICOVITÝ

většinou tuhý, pevný, čárkovitý list, někdy s podvinutými okraji

jehlicovitý list
KLÍNOVITÝ

plochý list, 2-4× delší než široký, směrem vzhůru se znenáhla rozšiřující, na vrcholu nejširší, ± uťatý, k bázi se znenáhla zužující

klínovitý list
KOPINATÝ

v dolní 1/4-1/3 nejširší, k oběma koncům se znenáhla zužující, obvykle 3-4× delší než široký

kopinatý list
KOPISŤOVITÝ

nahoře nejširší, zaokrouhlený až okrouhlý, směrem k bázi se znenáhla zužující

kopisťovitý list
KOSNÍKOVITÝ

2(-3)× delší než široký, tvaru asymetrického kosočtverce, nejširší v dolní 1/3

kosníkovitý list
KOSOČTVEREČNÝ

list ve tvaru kosočtverce

kosočtverečný list
KRACOVITÝ

peřeně členěný jednoduchý list s koncovým úkrojkem nápadně největším a postranními úkrojky nazpět zakřivenými, postupně se zmenšujícími

kracovitý list
LYROVITÝ

s koncovým úkrojkem ± celistvým a mnohem větším než úkrojky postranní, které jsou přímo odstálé a dolů se zmenšují

lyrovitý list
LEDVINITÝ

širší než delší, ve tvaru ledviny

ledvinitý list
ŠTÍTOVITÝ

přirůstající k řapíku nebo stopce středem, obvykle okrouhlého nebo či podobného tvaru

štíťovitý list
OBKOPINATÝ

obráceně kopinatý, v horní 1/3 nejširší

obkopinatý list
OBSRDČITÝ

obráceně srdčitý, na vrcholu vykrojený, k bázi znenáhla zúžený

obsrdčitý list
OBVEJČITÝ

obráceně vejčitý, v horní 1/3 nejširší

obvejčitý list
ŠIROCE ELIPTICKÝ
široce eliptický list
PÁSKOVITÝ

mnohokrát delší než široký, s rovnoběžnými okraji, ale širší než čárkovitý

páskovitý list
PODLOUHLÝ

2-4× delší než široký, ve střední části s rovnoběžnými okraji a na obou koncích obvykle stejnoměrně zúžený

podlouhlý list
SRDČITÝ

na bázi ostře vykrojený, s velkými bazálními zaokrouhlenými laloky, na vrcholu zašpičatělý

srdčitý list
STŘELOVITÝ

na bázi vykrojený ve velmi ostrém úhlu ve dva špičaté, nazpět směřující dlouhé laloky

střelovitý list
TROJÚHELNÍKOVITÝ

list ve tvaru ± rovnoramenného trojúhelníku

trojúhelníkovitý list
VEJČITÝ

2× delší než široký, v dolní 1/3 nejširší

vejčitý list
ŠÍDLOVITÝ

velmi úzký a znenáhla se ve velmi ostrou špičku zužující

šídlovitý list
NIŤOVITÝ

velmi úzký, tenký, často chabý nebo zkroucený

niťovitý list
DLANITOLALOČNÝ

list s dlanitou žilnatinou, čepel asi do 1/3 členěná

dlanitolaločný list
DLANITOKLANÝ

list s dlanitou žilnatinou, čepel asi do 1/2 členěná

dlanitoklaný list
DLANITODÍLNÝ

list s dlanitou žilnatinou, čepel asi do 2/3 členěná

dlanitodílný list
DLANITOSEČNÝ

list s dlanitou žilnatinou, čepel členěná až téměř ke středu (k rozvětvení hlavních žilek)

dlanitosečný list
PEŘENOLALOČNÝ

list se zpeřenou žilnatinou, čepel asi do 1/3 členěná

peřenolaločný list
PEŘENOKLANÝ

list se zpeřenou žilnatinou, čepel asi do 1/2 členěná

peřenoklaný list
PEŘENODÍLNÝ

list se zpeřenou žilnatinou, čepel asi do 2/3 členěná

peřenodílný list
PEŘENOSEČNÝ

list se zpeřenou žilnatinou, čepel téměř až ke střední žilce členěná

peřenosečný list
TRUBKOVITÝ

dutý, na průřezu kruhovitý


OKROUHLÝ

± kruhovitý autorka kreseb: Anna Skoumalová-Hadačová