fotogalerie vyhledávání

Ukázky plodů a plodenství:

NAŽKA

suchý nepukavý jednosemenný plod s blanitým nebo kožovitým oplodím

nažka s chmýrem nažka nažka křídlatá
nazka_Taraxacum_sect_Ruderalia.jpg nazka_Carex_muricata_agg..jpg nazka_Thalictrum_aquilegiifolium.jpg
OBILKA

suchý, nepukavý jednosemenný plod trav (Poaceae), u něhož srůstá osemení s oplodím

obilka
obilka_Setaria_pumila.jpg obilka_Melica_transsilvanica.jpg obilka_Festuca_pseudovina.jpg obilka_Stipa_borysthenica.jpg
OŘÍŠEK

suchý, nepukavý jednosemenný plod s tvrdým kamenným oplodím, nesrůstajícím s osemením

oříšek
oříšek oříšek oříšek oříšek
LUSK

suchý, jednoplodolistový, zpravidla vícesemenný plod pukající břišním i hřbetním švem

lusk
lusk_Cytisus_scoparius.jpg lusk_Vicia_tetrasperma.jpg lusk_Dorycnium_germanicum.jpg lusk_Medicago_minima.jpg
MĚCHÝŘEK

suchý, pukavý výcesemenný, jednoplodolistový plod, otevírající se břišním švem; může být blanitý (blatouch - Caltha) i dřevnatý (šácholán - Magnolia)

měchýřek
mechyrek_Aquilegia_vulgaris.jpg měchýřek měchýřek měchýřek
ŠEŠULE

suchý pukavý, dvouplodolistový plod, alespoň 3× delší než široký, rozdělený zpravidla vytrvávající blanitou přepážkou v rámečku otvírající se zdola dvěma chlopněmi (řeřišnice - Cardamine)

šešule
sesule_Erysimum_cheirantoides.jpg sesule_Erysimum_canum.jpg
ŠEŠULKA

plod podobný šešuli, ale nanejvýš 3× delší než široký (kokoška pastuší tobolka - Capsella bursa-pastoris)

šešulka
sesulka_Capsella_bursa-pastoris.jpg sesulka_Thlaspi_arvense_plod.jpg
STRUK

suchý, zaškrcovaný plod rozpadávající se za zralosti napříč na jednosemenné díly; může vznikat z lusku (čičorka - Coronilla) nebo z šešule (ohnice -Raphanus)

struk
TOBOLKA

suchý, pukavý, víceplodolistový plod, obvykle vícesemenný; otvírá se vrcholovými zuby (prvosenka - Primula), víčkem (jitrocel - Plantago), děrami (mák - Papaver) nebo podélnými štěrbinami (vstavačovité - Orchidaceae)

tobolka_Viola_mirabilis.jpg tobolka_Cerastium_holosteoides.jpg tobolka_Corydalis_cava.jpg tobolka_Dactylorhiza_majalis.jpg tobolka_Dictamnus_albus.jpg tobolka_Anagalis_arvensis.jpg, 85kB
DISKOVITÝ PLOD

suchý poltivý plod (schizokarpium) čeledi slézovitých (Malvaceae) okrouhlého tvaru, rozpadající se za zralosti na větší počet jednosemenných merikarpií (plůdků)

diskovitý plod
rozpadavy_plod_Malva_sylvestris.jpg
DVOUNAŽKA

suchý, dvouplodolistový plod, spojený uprostřed karpoforem (plodonošem), rozpadající se úplné zralosti na dvě jednosemenné části (miříkovité - Apiaceae); křídlatá dvounažka je opatřena (obvykle symetrickým) blanitým oplodím, křídly (javor - Sapindaceae)

křídlatá dvounažka dvounažka s karpoforem
kridlata_dvojnazka_Acer_platanoides.jpg dvounazka_s_karpoforem_Chaerophyllum_aureum.jpg dvounažka s karpoforem dvounažka s karpoforem
ZOBANITÝ PLOD

suchý, pětiplodolistový plod, protažený v dlouhý ± rovný zoban, za zralosti se plod rozpadá v 5 jednosemenných merikarpií (kakostovité - Geraniaceae)

zobanitý plod
zobanity_plod_Geranium_lucidum.jpg zobanitý plod zobanitý plod zobanitý plod
TVRDKA

suchý rozpadavý plod, vznikající rozpadem dvouplodolistového gynecea na 4 jednosemenné díly (brutnákovité - Boraginaceae), hluchavkovité Lamiaceae); často jsou tvrdky až do úplné zralosti ve vytrvávajícím kalichu

tvrdka
tvrdka_Marrubium_peregrinum.jpg tvrdka_Omphalodes_scorpioides.jpg tvrdka_Symphytum_officinale.jpg tvrdky_Cynoglossum_officinale.jpg
BOBULE

dužnatý, nepukavý, obvykle víceplodolistový plod s oplodím zdužnatělým, bez vnitřní sklerenchymatické vrstvy; častěji vícesemenný (konvalinka - Convallaria)


bobule_Oxycoccus_palustris.jpg bobule_Ligustrum_vulgare.jpg bobule_Lonicera_xylosteum.jpg bobule_Vaccinium_myrtillus.jpg
PECKOVICE

dužnatý plod s oplodím rozlišeným ve vnější blanitý exokarp, střední dužnatý mezokarp a vnitřní kamenný endokarp (švestka - Prunus)


peckovice_Prunus_spinosa.jpg peckovice_Prunus_mahaleb.jpg peckovice_Viburnum_lantana.jpg
MALVICE

dužnatý plod některých rodů růžovitých (Rosaceae) vzniklý z gynecea s polospodními až spodními semeníky (spojenými zdužnatělým květním lůžkem) a z vnějšku přirostlé zdužnatělé češule; vlastní pestíky jsou přeměněny v několik (5-1) blanitých pouzder se semeny ("jádřinec" u jablka) (jabloň - Malus, jeřáb - Sorbus) nebo v jednu až více peciček (hloh - Crataegus)

malvice (pohled zboku) malvice (řez)
malvice_Crataegus_monogyna malvice_Malus_domestica
SOUPLODÍ

soubor plodů, vzniklý z apokarpního gynecea jednoho květu, navzájem spojených květním lůžkem (souplodí měchýřků blatouchu - Caltha; souplodí nažek jahodníku - Fragaria; souplodí peckoviček ostružiníku - Rubus)


souplodi_mechyrku_Helleborus_odorus.jpg souplodi_mechyrku_Caltha_palustris.jpg souplodi_nazek_Geum_rivale.jpg souplodi_nazek_Ranunculus_sceleratus.jpg souplodi_nazek_Fragaria_viridis.jpg
ŠÍPEK

souplodí nažek v češuli


cesule_Rosa_canina.jpg cesule_Rosa_rugosa.jpg
NAŽKA V MOŠNIČCE

mošnička - strostlý listen pevně nebo volněji obalující nažku ostřic (Carex); nahoře ± uťatý nebo protažený v zobánek autorka kreseb: Anna Skoumalová-Hadačová