fotogalerie vyhledávání

Plod:

Seznam použité literatury:

Hejný S. & Slavík B. [eds] (1988): Květena České socialistické republiky. Vol. 1. – Academia, Praha.
Hejný S. & Slavík B. [eds] (1990, 1992): Květena České republiky. Vols 2, 3. – Academia, Praha.
Kubát K. [ed.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – Academia Praha. (upravená verze)
Slavík B. [ed.] (1995-2000): Květena České republiky. Vols 4-6. – Academia, Praha.
Slavík B. & Štěpánková J. [eds] (2004): Květena České republiky. Vol. 7. – Academia, Praha.
Štěpánková J., Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds] (2010): Květena České republiky. Vol. 8. – Academia, Praha.