fotogalerie vyhledávání

Doba výskytu na území ČR:


Invazní status:

Seznam použité literatury:

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns (Nepůvodní flóra České republiky: aktualizace seznamu druhů, taxonomická diverzita a průběh invazí). – Preslia, 84: 155-255. (pdf)
Danihelka J., Chrtek J. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic (Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky). – Preslia, 84: 647-811. (pdf)