Klíč pro chytré telefony

Jak klíč funguje

FlowerID je český botanický klíč pro chytrá zařízení, umožňující snadné rozeznávání českých lučních a lesních kvetoucích rostlin.

Hledání rostliny v databázi probíhá prostřednictvím otázek, kde uživatel vybírá z možností jednotlivé specifické rysy zkoumané rostliny. Hlavní výhodou FlowerID je průběžná filtrace rostlin i otázek – všechny nabízené odpovědi vždy vedou k některé rostlině (nenastane možnost nenalezení žádné vyhovující rostliny).

FlowerID je sesterský projekt současného projektu Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Botanická fotogalerie (www.botanickafotogalerie.cz), s jehož autorkou, Mgr. Danou Holubovou (Michalcovou), Ph.D., byl konzultován. Data o rostlinách nám byla poskytnuta autory Botanické fotogalerie, vycházející hlavně ze svazků Květeny České republiky a Klíče ke květeně České republiky.


Stažení klíče

Aplikace FlowerID je zdarma dostupná na Google Play.

FlowerID na Google play