Botanická fotogalerie - fotogalerie rostlin
Ústav botaniky a zoologie MU - logo

Botanická fotogalerie představuje fotografickou databázi cévnatých rostlin a rostlinných společenstev. Obsahuje především plané a zplanělé druhy České republiky. Kromě běžného prohlížení fotografií umožňuje i jejich vyhledávání na základě 28 parametrů (např. část rostliny, systematické zařazení, morfologie, ekologie, informace o lokalitách a autorech). Galerie se může pochlubit také řadou mikrofotografií, obrázků pořízených pomocí scanneru nebo kolorovaných kreseb, na kterých jsou často zachyceny důležité určovací znaky. Věříme, že s rostoucím počtem fotografií se stane užitečnou pomůckou k determinaci rostlin nejen pro amatéry, ale také pro botaniky, ochránce přírody, lesnické a zemědělské odborníky a další pracovníky, kteří musejí rostliny často určovat ve sterilním nebo jiném těžko určitelném stavu. Fotogalerie je také přímo napojena na jiné ekologické databáze nebo programy (např. Botany.cz, Biolib, Florabase, CLO-PLA nebo JUICE), což výrazně urychluje vyhledávání informací o jednotlivých druzích. Za zmínku stojí také unikátní poznávačka, ve které si můžete otestovat své znalosti české květeny. Poster prezentující galerii můžete stáhnout zde.

Botanická fotogalerie je projekt, jehož hlavní řešitelé jsou zaměstnanci Ústavu botaniky a zoologie, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 byl částečně financován z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). Tvorba poznávacího testu, který slouží jako výuková pomůcka pro studenty, aktualizace a další vylepšení této databáze byly v období 2012–13 částečně podpořeny z projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie. V roce 2014 byla činnost galerie částečně podpořena z Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU). Tvorba botanických pokusů byla v roce 2015 podpořena z projektu Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU.

Citace Botanické fotogalerie:
Michalcová D. (2013): Botanická fotogalerie a další pomůcky k určování rostlin. Živa 1/2013: XI–XII. pdf

Správce: Dana Holubová (Michalcová)Aktualizováno: 24.9.2016

Facebook logohttp://www.facebook.com/pages/Botanick%C3%A1-fotogalerie/185308488174573
TOPlist